Mijn Novah

Medewerkers

Opdrachtgevers

Disclaimer en privacyverklaring www.novah.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer, inclusief het gebruik van cookies.

Privacyverklaring
Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van deze website. Persoonsgegevens die via deze website worden verzameld met als doel het leveren van informatie of publicaties, worden gebruikt om aan jouw verzoek te voldoen en eventueel nieuwe informatie of publicaties van hetzelfde onderwerp toe te sturen. Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Ook verwerken wij persoonsgegevens die je ons via het sollicitatie- of inschrijfformulier of via een op deze website genoemd e-mailadres verstrekt om aan jouw verzoek te voldoen. Wil je jouw gegevens aan onze database laten toevoegen of daaruit laten verwijderen, of als je jouw gegevens wenst te corrigeren, dan kun je contact opnemen via het contactformulier op deze website.

Informatie gebruiken
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten op via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Novah of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Novah.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.