Privacy Statement Novah bv

Novah bv, gevestigd aan Erflanden 21, 5831 ZA Boxmeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.novah.nl; Erflanden 21, 5831 ZA Boxmeer, telefoon 088-5059790

Joris van der Wijst is de Functionaris Gegevensbescherming van Novah bv. Hij is te bereiken via joris@novah.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Novah bv verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Novah bv verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Novah bv verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aanbieden van een vacature of opdracht
 • Het afhandelen van jouw betaling of salaris
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Novah bv verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Novah bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Novah bv) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Novah bv bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Categorie personalia: bewaartermijn 2 jaar, om je te kunnen bemiddelen als werkzoekende.
 • Categorie bijzondere persoonsgegevens: bewaartermijn gedurende de periode dat je via Novah bv wordt bemiddeld en daarna zolang de wettelijke bewaartermijn voorschrijft.

Delen van persoonsgegevens met derden
Novah bv deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Novah bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Novah bv jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.
Novah bv werkt samen met onderstaande partijen. Voor de cookies die deze partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij ook naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Novah bv heeft daar geen invloed op.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Novah bv gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie ook onze cookieverklaring onderaan het Privacy Statement.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@novah.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Novah bv zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Novah bv wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Novah bv neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@novah.nl.

Cookieverklaring Novah bv

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website op uw browser (van uw computer, tablet of mobiele telefoon) worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod op deze website en op websites van derden te verhogen door dit af te stemmen op uw interesses en voorkeuren.

Opgebouwde informatie in cookies is niet gekoppeld aan uw naam, adres en/of e-mailadres. Voor zover met behulp van cookies persoonsgegevens worden verzameld, worden die verwerkt conform de bepalingen van ons privacystatement en deze cookieverklaring.

Welke cookies gebruiken we en waarom?

Hieronder vindt u een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Novah website:

Functionele cookies
Novah plaatst cookies die ervoor kunnen zorgen dat u bij een volgend bezoek aan de website automatisch wordt ingelogd en die uw gebruik van de website vergemakkelijken (opslagtermijn 1 jaar)

Webstatistieken cookies
Novah maakt gebruik van cookies voor webstatistieken. Wij gebruiken deze om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken. De gegevens worden geanonimiseerd verzameld en worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de prestaties van de website. De verzamelde gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Novah meet het websitebezoek met Google Analytics. Alleen Novah heeft toegang tot deze verzamelde data (opslagtermijn 2 jaar).

Verwijzing naar derde partijen 

Deze website bevat links en buttons met verwijzingen naar websites van derde partijen. Dit zijn onder andere de netwerkdiensten Facebook, Twitter en LinkedIn. Op het moment dat u een dergelijke link of button aanklikt, verlaat u de website van Novah en zijn deze derde partijen verantwoordelijk voor de informatie die via cookies wordt vastgelegd.

Afmelden

Bij een bezoek aan www.novah.nl gaat u er standaard mee akkoord dat Novah cookies op uw apparaat plaatst. Deze cookieverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving door ons worden gewijzigd.