TERUG

NEN 3140 Vakbekwaam Persoon | Voldoende Onderricht Persoon

3 - 3,5 uur
€ 212,00

NEN 3140 Vakbekwaam Persoon | Voldoende Onderricht Persoon

Deze training wordt gegeven door Nederlands Normalisatie Instituut (NEN).

Deze online training leert jou de basisvaardigheden die nodig zijn om NEN 3140 in de praktijk toe te passen. De online training is speciaal ontworpen om de theorie van de norm te combineren met praktijkvoorbeelden en opdrachten, zodat je direct kunt oefenen wat je leert. Je kunt kiezen tussen Voldoende Onderricht Persoon (VOP) of Vakbewaam Persoon (VP).

Het NEN 3140 keuren van elektrische arbeidsmiddelen en handgereedschappen is wettelijk verplicht sinds 1998. NEN 3140 keuringen kunnen in eigen beheer worden uitgevoerd, maar ook uitbesteed worden. Ook in de VCA checklist is de jaarlijkse keuringsplicht van elektrische arbeidsmiddelen, handgereedschappen en machines opgenomen. Denk hierbij aan laders van tilliften, zorgbedden, elektrische douche- en toilethulpmiddelen etc.

Het resultaat:

  • Je kent de gevaren en de mogelijke gevolgen daarvan bij het werken met elektriciteit.
  • Je kent de veiligheidsprocedure voor spanningsloos en veilig werken met elektrische installaties en apparatuur.
  • Je kunt de relatie leggen tussen het elektrische risico en de daarvoor te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen, hulpmiddelen en gereedschappen bij de uitvoering van eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden
  • je weet hoe je een last-minute-risicoanalyse toepast bij de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden en bij het gebruik van elektrische arbeidsmiddelen en installaties
  • Je kent de wettelijke eisen die de Arbowetgeving stelt aan het werken met elektriciteit en de praktische invulling hiervan.


Boek de training

Vul het formulier in om interesse te tonen